გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივლისის No01-06/16 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგი
დღის წერიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

ცნობა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

10617479_604648686322381_499272079_n
ბიუჯეტი
სამუშაოს აღწერილობა
აპარატის დებულება

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიიგარეშე N01-06/15 სხდომა ჩატარდება 2016 წლის 15 ივლისს დღის 11:00 საათზე.
დღის წერიგი 15 სხდომა

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
საკრებულოს №01-06/14 მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 ივნისს დღის 11:00 საათზე.
მისამართი: დაბა ქედა, მერაბ კოსტავას ქ #3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე, მცირე სააქტო დარბაზში.
დღის-წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
საკრებულოს #01-06/14 მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 ივნისს დღის 11:00 საათზე.
მისამართი: დაბა ქედა, მერაბ კოსტავას ქ #3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე, მცირე სააქტო დარბაზში.
დღის-წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather