გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
საკრებულოს №01-06/14 მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 ივნისს დღის 11:00 საათზე.
მისამართი: დაბა ქედა, მერაბ კოსტავას ქ #3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე, მცირე სააქტო დარბაზში.
დღის-წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
საკრებულოს #01-06/14 მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 ივნისს დღის 11:00 საათზე.
მისამართი: დაბა ქედა, მერაბ კოსტავას ქ #3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე, მცირე სააქტო დარბაზში.
დღის-წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივნისის №51 განკარგულება.
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასა…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
საკრებულოს #01-06/13 რიგგარეშე სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 20 ივნისს დღის 12:00 საათზე.
მისამართი: დაბა ქედა, მერაბ კოსტავას ქ #3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე, მცირე სააქტო დარბაზში.
დღის წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 51,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული 50,40 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის (ყოფილი საყოფაცხოვრებო ობიექტი) (ს/კ21.01.37.003) უპირობო ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

10617479_604648686322381_499272079_n
475 ბრძანება სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე მიწის ნაკვეთი
475 ბრძანების დანართი სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე მიწის ნაკვეთი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather