გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 26 აგვისტოს მოქალაქეთა მიერ რეგისტრირებული პეტიციები.
პეტიცია 1

პეტიცია 2

პეტიცია 3

პეტიცია 4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი N01-06/18 სხდომა ჩატარდება 2016 წლის 26 აგვისტოს, დღის 11:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. # 3
ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
დღის წესრიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აგვისტოს No01-06/17 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 11 საათზე სააქტო დარბაზში.
დაბა ქედა, კოსტავას ქ.#3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
დღის წესრიგი N17

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

ცნობა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიც…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

10617479_604648686322381_499272079_n
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივლისის No01-06/16 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგი
დღის წერიგი

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather