გივი დევაძე (EN)

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 14

თემური ბერიძე (EN)

ქონების, მიწის მართვისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 17