ეკატერინე ქაჯაია (EN)

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

ნათია ბარამიძე (EN)

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 16

მამია გვარიშვილი (EN)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 16