სიახლეები

მერიის მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს წლის შემაჯამებელი ანგარიში title=

მერიის მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს წლის შემაჯამებელი ანგარიში

,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტაუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა, და აღდგენის მიზნით, ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სათათბირო ორგანოს - საბჭოს" მიერ 2018 წელს შესწავლილი იქნა 835 საკითხი.

სხვა სიახლეები