ქედის მუნიციპალიტეტის გერბი (მარცხენა) და დროშა (მარჯვენა).

თუ გაქვთ სურვილი გამოიყენოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკა, გთხოვთ გვაცნობოთ ამის შესახებ და მოგაწოდებთ მათ მაღალი რეზოლუციის ფორმატში.