ქედის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია ცრხა ადმინისტრაციულ ერთეულად

ა) დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: დაბა ქედა, სოფელი ქედა, სოფელი გულები, სოფელი ხუნკუდა, სოფელი ორცვა, სოფელი არსენაული, სოფელი შევაბური, სოფელი ძენწმანი, სოფელი კორომხეთი, სოფელი ცხემნა, სოფელი აქუცა, სოფელი ზენდიდი.

ბ) დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი დანდალო, სოფელი ტაკიძეები, სოფელი მოსიაშვილები, სოფელი გოგიაშვილები, სოფელი ბალაძეები, სოფელი ხარაულა, სოფელი ჯალაბაშვილები.

გ) ზვარეს ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი ზვარე, სოფელი ზესოფელი, სოფელი კვაშტა, სოფელი სირაბიძეები, სოფელი ვაიო.

დ) მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი ზედა მახუნცეთი, სოფელი ქვედა მახუნცეთი, სოფელი ზუნდაგა, სოფელი ზედა ბზუბზუ, სოფელი ქვედა ბზუბზუ, სოფელი უჩხითი, სოფელი ნამლისევი, სოფელი ქოსოფელი, სოფელი მილისი, სოფელი დოლოგანი, სოფელი ჭალახმელა, სოფელი ჭინკაძეები.

ე) მერისის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი მერისი, სოფელი სიხალიძეები, სოფელი ინაშარიძეები, სოფელი გარეტყე, სოფელი გუნდაური, სოფელი ნამონასტრევი, სოფელი სილიბაური.

ვ) ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი ოქტომბერი, სოფელი კუჭულა, სოფელი მეძიბნა, სოფელი აგოთა, სოფელი გოგინიძეები.

ზ) პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ზედა აგარა, სოფელი ქვედა აგარა, სოფელი კოლოტაური.

თ) ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი ცხმორისი, სოფელი ახო, სოფელი ჩეტკიძეები, სოფელი გობრონეთი, სოფელი კოკოტაური, სოფელი გეგელიძეები.

ი) წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეული
დასახლებები: სოფელი წონიარისი, სოფელი ვარჯანისი, სოფელი ტიბეთა, სოფელი კანტაური, სოფელი აბუქეთა, სოფელი სასადილოყელი, სოფელი საბადური.