ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

თავმჯდომარე - არჩილ გორგილაძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: კარლო თურმანიძე

წევრი: ამირან ცინცაძე

წევრი: რომან დავითაძე

წევრი: რეზო თურმანიძე

წევრი: ამირან დევაძე

წევრი: შუქრი თურმანიძე

წევრი: გოჩა გორგილაძე

წევრი: სილოვან ბერიძე

წევრი: მამუკა გოგოლიშვილი

წევრი: ზურაბ თავდგირიძე

წევრი: ოთარ ხარაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

თავმჯდომარე - ვაჟა ბოლქვაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

წევრი: რამინ ბერიძე

წევრი: ბაქარ ბარამიძე 

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები

თავმჯდომარე - როსტომ შერვაშიძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: უშანგი დუმბაძე

წევრი: ბადრი შავლიძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველები

თავმჯდომარე - ტარიელ მანველიძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველები

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: მზია ბოლქვაძე

წევრი: ოთარ ბოლქვაძე