ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

თავმჯდომარე - არჩილ გორგილაძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

წევრი: ამირან ცინცაძე

წევრი: რომან დავითაძე

წევრი: რეზო თურმანიძე

წევრი: ამირან დევაძე

წევრი: შუქრი თურმანიძე

წევრი: გოჩა გორგილაძე

წევრი: სილოვან ბერიძე

წევრი: მზია ბოლქვაძე

წევრი: მამუკა გოგოლიშვილი

წევრი: როსტომ შერვაშიძე

წევრი: ტარიელ მანველიძე

წევრი: კარლო თურმანიძე

წევრი: ზურაბ თავდგირიძე

წევრი: უშანგი დუმბაძე

წევრი: ოთარ ბოლქვაძე

წევრი: ოთარ ხარაძე

წევრი: ბადრი შავლიძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

თავმჯდომარე - ვაჟა ბოლქვაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

წევრი: რამინ ბერიძე

წევრი: ბაქარ ბარამიძე