საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N3

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N2

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1