საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N6

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N5

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N4

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N3

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N2

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1