ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/09 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/08 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/06 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/05 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/04 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/03 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/02 სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის N01-07/01 სხდომის ოქმი