ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/08 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/05 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/04 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/03 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/02 მორიგი სხდომის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N01-06/01 რიგგარეშე სხდომის ოქმი