ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმი N1