აპარატის უფროსი

მუხრან სალაძე

ტელ.: 0 425 25 00 07
msaladze@gmail.com

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხების განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე

მობ: 595 50 63 86

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - თეონა მახარაძე

მობ: 599 15 37 11

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში

ციური ზაქარაძე

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
მობ.: 599 85 13 74