აპარატის უფროსი

მუხრან სალაძე

ტელ.: 0 425 25 00 07
მობ: 595 50 62 51
msaladze@gmail.ge

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხების განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ჰამიდა ზოიძე

მობ: 595 50 63 86

იურიდიული განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მალვინა სურმანიძე

მობ: 595 08 41 16

თავმჯდომარის თანაშემწე

ციური ზაქარაძე

ტელ.: 0 425 25 00 34