იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მალვინა სურმანიძე
მობ.: 595 08 41 16

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში - ზაზა დავითაძე
მობ.: 595 99 45 34