საბჭოს თავმჯდომარე - რომან დავითაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - თეა შარაშიძე, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული თანასწორობის საკითხებში;

საბჭოს მდივანი - მაგდა მახარაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში;

საბჭოს წევრი - მზია ბოლქვაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველები“-ს თავმჯდომარის მოადგილე;

საბჭოს წევრი - ოთარ ხარაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;

საბჭოს წევრი - ჰამიდა ზოიძე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი;

საბჭოს წევრი - ზაზა დავითაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში;

საბჭოს წევრი - ინდირა გორგაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასა და მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში;

საბჭოს წევრი - თინა თებიძე, აჭარის ა/რ დასაქმების სააგენტოს ქედის განყოფილების უფროსი;

საბჭოს წევრი - მადონა ფალავანდიშვილი, ა(ა)იპ ქედის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის თანამშრომელი.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 15 მარტის N34 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ