გურამ ბერიძე

პირველი მოადგილე

გურამ ბერიძე

ტელ.: 0 425 25 00 04
g.beridze1955@gmail.com

მამუკა ფარტენაძე

მოადგილე

მამუკა ფარტენაძე

ტელ.: 0 425 25 00 05

ელ-ფოსტა: m.phartenadze@keda.ge