29-30 ივლისი, 11 საათიდან გაიმართება ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის" სხდომა.

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ.3 (ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართული)

დღის წესრიგი