ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ახალი კორონავირუსის - „COVID-19“-ის შესაძლო გავრცელების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ; დანართი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება

გარდა ბრძანებაში გაწერილი შეზღუდვებისა: მუხლი 5.

ადმინისტრაციულ შენობაში სადეზინფექციო სამუშაოები განხორციელდეს დღეში 2-ჯერ: სამუშაო საათების დაწყებამდე და შესვენების დროს.