ახალი კორონავირუსის - „COVID-19“-ის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ უფლებამოსილების განხორციელებისას ნაწილობრივ დისტანციური რეჟიმის შენარჩუნების შესახებ ბრძანება