თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება 2019 წლის 17 ივლისს, 11 საათზე.

მისამართი: დაბა ქედა, მერებ კოსტავას ქ N 3, ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართული.

დღის წესრიგი