მიწის აღიარების კომისიის პირველი სხდომა გაიმართება 2020 წლის 17-18 თებერვალს, დღის 11 საათზე.

მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ N 3, ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი