საკუთრების აღიარების კომისიის რიგით N2 სხდომა გაიმართება 2020 წლის 16-17 მარტს, 11 საათიდან.

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართული.

დღის წესრიგი