ქედის მუნიციპალიტეტის მერიამ საჯარო მოხელეთა ორ ვაკანტურ პოზიციაზე ღია კონკურსი პირველი რანგის - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსისა და დახურული კონკურსი მეორე რანგის - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის პოზიციებზე გამოაცხადა.

კონკურსი მხოლოდ მეორე რანგის პოზიციაზე შედგა. მეორე ეტაპი, რომელიც ზეპირ დავალებას მოიცავდა, 10 აპრილს გაიმართა.

იხილეთ ოქმი

მესამე ეტაპი - გასაუბრება კი 15 აპრილს

იხილეთ ოქმი