ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში, დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპი - ზეპირი დავალება გაიმართა.

საკონკურსო კომისიამ, მერიის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსის ვაკანტურ პოზიციაზე კონკურსანსტი შეაფასა.
იხილეთ შედეგი