2019 წლის 29 ოქტომბერს „მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს“ რიგითი სხდომა გაიმართა.

ოქმი N 89