ამ წუთებში, ქედის მერი ლევან გორგილაძე პირველ თათბირს მართავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლებთან. საკითხები ძირითადად ადმინისტრაციულ ერთეულებში პირვალადი საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის მოსმენას შეეხება. ქედის მუნიციპალიტეტს ამჟამად 9 ადმინისტრაციული ერთეული აქვს და მათ მერის 9 წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს.