ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის, თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება 2020 წლის 30 ივნისს და 01 ივლისს 11 სთ-ზე.

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ.N 3 - ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი