თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 2020 წლის 10-11 სექტემბერს გაიმართება. იხილეთ დღის წესრიგი

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ. N 3, ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართული