29 ივლისს და 30 ივლისს თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მერის მოადგილე მამუკა ფარტენაძე ხელმძღვანელობდა. სხდომაზე 28 საკითხი განიხილეს.