2019 წლის 3 აპრილის ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირდა ელექტრონული წესით ინიცირებული პეტიცია - ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე გურამ ჯიჯავაძის სახელის მინიჭების შესახებ.

პეტიციას რეგისტრაციიდან 7 დღის ვადაში განიხილავს საკრებულოს ბიურო და საკითხს შესასწავლად გადასცემს საკრებულოს შესაბამის კომისიას.