ქედის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში დღეს, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევის, ადგილობრივი გამწვევი კომისიის პირველი სხდომა მიმდინარეობს. კომისიას ქედის მერი - ლევან გორგილაძე თავმჯდომარეობს.