11 თებერვალი

 • 13 საათი - პირველი მაისის საჯარო სკოლის დარბაზი

(პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ზედა და ქვედა აგარის, პირველი მაისის და კოლოტაურის მოსახლეობისთვის)

 • 14:30 საათი - ზუნდაგის მრავალფუნქციური სახლი

(მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ზედა და ქვედა მახუნცეთის, ზუნდაგის, ზედა და ქვედა ბზუბზუს, უჩხითის, ნამლისევის, ქოსოფელის და მილისის მოსახლეობისთვის)

 • 15:30 საათი - დოლოგნის საჯარო სკოლის დარბაზი

(დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ჭინკაძეების, ჭალახმელას და დოხოძეების მოსახლეობისთვის)

12 თებერვალი

 • 14 საათი - ოქტომბრის ადმინისტრაციული შენობა

(ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი აგოთის, მეძიბნის, გოგინიძეების, კუჭულის და ოქტომბრის მოსახლეობისთვის)

 • 16 საათი - მერისის სასოფლო კლუბი

(მერისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი სიხალიძეების, გარეტყეს, გუნდაურის, ნამონასტრევის, სილიბაურის, მერისის და ინაშარიძეების მოსახლეობისთვის)

13 თებერვალი

 • 11 საათი - ზვარის კულტურის სახლი

(ზვარის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ზესოფლის, ზვარის, ვაიოს, კვაშტისა და სირაბიძეების მოსახლეობისთვის)

 • 12:30 საათი - წონიარისის კულტურის სახლი

(წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი წონიარისის, ვარჯანისის, ტიბეთას, სკანტაური, აბუქეთას, სასადილოყელის და საბადურის მოსახლეობისთვის)

 • 14 საათი - ცხმორისის კულტურის სახლი

(ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ცხმორისის, ახოს, ჩეტკიძეების, გობრონეთის, კოკოტაურის და გეგელიძეების მოსახლეობისთვის)

 • 16 საათი - დანდალოს ადმინისტრაციული შენობა

(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი დანდალოს, ტაკიძეების, მოსიაშვილების, გოგიაშვილების, ბალაძეების, ხარაულას და ჯალაბაშვილების მოსახლეობისთვის)

14 თებერვალი

 • 12 საათი - ქედის ადმინისტრაციული შენობის მცირე დარბაზი

(სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირებისთვის)

 • 15 საათი - ქედის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზი

(დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული - დაბა ქედის, სოფელი ქედის, გულების, ხუნკუდას, ორცვას, არსენაულის, შევაბურის, ძენწმანის, კორომხეთის, ცხემნას,აქუცას და ზენდიდის მოსახლეობისთვის)

22 თებერვალი

 • 11 საათი - ანგარიშს ქედის საკრებულო მოისმენს.