ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2017 წლის 17 ივლისს დღის 14:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი