ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2017 წლის 20 ოქტომბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი