ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2018 წლის 12 აპრილს დღის 11:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი