ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2018 წლის 14 მაისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი