დღეს, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, გამართულ რიგგარეშე №01-06/12 სხდომაზე, საკრებულოს წევრებმა განიხილეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

საკითხის მომხსენებელმა, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელმა - არჩილ დევაძემ, ისაუბრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2019 წლის 15 თებერვლის №29 განკარგულებაში 21 აგვისტოს №96 განკარგულებით შესულ ცვლილებაზე კაპიტალური პროექტების ჩამონათვალში, რის გამოც, აუცილებელი გახდა აღნიშნული ცვლილების ასახვა „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში.

წარმოდგენილი პროექტი საკრებულოს წევრთა უმრავლესობით იქნა მხარდაჭერილი.