31 მაისს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში, პროექტის - ,,სოციალური მოდელის პილოტირება აჭარის რეგიონში" ფარგლებში, რომლის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ზრდასრული პირების ფუნქციური და სოციალური უნარების, საჭიროებების შეფასების პილოტირება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.

პროექტი საქართველოს მუშაკთა ასოციაცია გაეროს ბავშვთა ფონდსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ერთად ხორციელდება.

შეხვედრას ორგანიზებას ქედის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური უწევდა.