ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის N 3 სხდომა გაიმართა.

იხილეთ

ოქმი N3