ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2018 წლის 23 ივლისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით საჯარო შეხვედრა გაიმართა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით საჯარო შეხვედრა გაიმართა

ქედის მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის  ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს  სახელის მინიჭების შესახებ მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით საჯარო შეხვედრა გამართა. 

ქედის მერიაში საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა

ქედის მერიაში საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 ივნისის N 629 ბრძანებით განსაზღვრული მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ზოგიერთი ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად ჩასატარებელი ღია კონკურსის პირველ ეტაპს - საბუთების გადარჩევის შედეგების განხილვას ეხებოდა.

საკრებულოს №01-06/10 მორიგ სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული 11 საკითხი განიხილეს

საკრებულოს №01-06/10 მორიგ სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული 11 საკითხი განიხილეს

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის N01-06/10 მორიგ სხდომაზე, რომელსაც წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული თერთმეტი საკითხი განიხილეს. სხდომას 24 წევრიდან 20 ესწრებოდა.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარეობს საჯარო განხილვა ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7-ში (საკადასტრო კოდი: 21.03.32.060) მდებარე ეგრეთ წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის  ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ცენტრალური პარკი“-ს  სახელის მინიჭების შესახებ.

განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირების მიერ მოსაზრებების წარმოდგენისა და მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით საჯარო შეხვედრა გაიმართება 2018 წლის 10 ივლისს დღის 14:00 საათზე (დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სააქტო დარბაზი).

მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  ინფრასტრუქტურის კომისია.  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა

მიმდინარე წლის 29 ივნისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/10 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულია კონკურსი სამ ვაკანტურ ადგილზე.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ www.hr.gov.ge 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ევროპული ქარტია

საქართველოს კონსტიტუცია

მერიის დებულება

კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი