2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში ხალხს

ქედის მერი ლევან გორგილაძე, საკრებულოს თავმჯდომარესთან - შუქრი თურმანიძესთან ერთად,  ხალხს 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს აბარებს.

ქედის მერი 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს მოსახლეობას წარუდგენს

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერი ლევან გორგილაძე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მოსახლეობას 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშს 2019 წლის 11 თებერვლიდან მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში წარადგენს. ოფიციალურ დოკუმენტს შეგიძლიათ გაეცნოთ ანგარიშების ველში.
იხილეთ შეხვედრების განრიგი:

ოჯახების სია, რომელთაც კომისიის სხდომის რეკომენდაციით საცხოვრებელი ფართობები გადაეცემათ

ოჯახების სია, რომელთაც კომისიის სხდომის რეკომენდაციით საცხოვრებელი ფართობები გადაეცემათ

ამ ოქმებით მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, დაინტერესებულ პირებს პრეტენზიების წერილობითი (დასაბუთებული) ფორმით, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოსადგენად განესაზღვროთ 10 (ათი) კალენდარული დღე, ოქმის საჯაროდ გამოქვეყნების დღიდან. 

შერეულმა კომისიამ დაბაში ბინების განაწილების საკითხზე საბოლოოდ იმსჯელა

შერეულმა კომისიამ დაბაში ბინების განაწილების საკითხზე საბოლოოდ იმსჯელა

7 წევრიანი კომისია, რომლის წევრებიც არიან ქედის მერიის,  საკრებულოს, აჭარის მთავრობის, სამინისტროების, სამოქალაქო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დღეს მსჯელობდა იმ 12 ოჯახზე, რომლებსაც მალე საცხოვრებელი ფართები გადაეცემათ დაბა ქედაში, გოგებაშვილის ქუჩა N1 -ში, ყოფილი ადგილმრეწველობის შენობაში.

საკრებულოში 2019 წლის პირველ მორიგ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა

საკრებულოში 2019 წლის პირველ მორიგ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, 2019 წლის პირველი მორიგ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ შუქრი თურმანიძემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანაგრიში წარადგინა. თავმჯდომარემ ისაუბრა საკრებულოს საქმიანობის ძირითად პრინციპებზე, საკრებულოს წევრების ჩართულობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მოქალაქეების როლის გაზრდაზე.

- უკვე დაწყებულია და მთავრობას აქვს 2019-2025 წლების სტრატეგია ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ. მმართველობის ეს სტილი მიღებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და საშუალებას მოგვცემს ჩვენ თვითონ განვსაზღვროთ მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ამ შემთხვევაში ხდება მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა, როგორც ფინანსური ისე მატერიალური საშუალებებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის 01 იანვრიდან ძალაში შევიდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსების, კერძოდ დღგ-ს განაწილების ახალი წესი, რამაც საშუალება მოგვცა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო წლიური ბიუჯეტი. ეხლა მიდის მსჯელობა საშემოსავლო გადასახადის პროპორციულად განაწილების პრინციპის შესახებ, რაც კიდევ უფრო მოგვცემს საშუალებას ბიუჯეტი იყოს უფრო მზარდი - აღნიშნა შუქრი თურმანიძემ

საკრებულოს წევრებმა სხდომაზე მოისმინეს მოქალაქე დავით ანანიძის მიერ წარდგენილ პეტიციაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ზვარის ადმინისტრაციულ ცენტრში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია კეთილ მოწყობა და განთავსდება დასასვენებელი სკვერი.

საკრებულოს სხდომაზე  დღის წესრიგით  გათვალისწინებული სულ ოთხი საკითხი განიხილეს და მიღებული გადაწყვეტილებით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორ ნორმატიულ აქტზე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა

მიმდინარე წლის 25 იანვარს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის  მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 2019 წლის 25 იანვარს დღის 11:00 საათზე გაიმართება.

დღის წესრიგი

საკრებულოს 2019 წლის პირველ რიგგარეშე სხდომაზე საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობისთვის მიწის გამოყოფაზე იმსჯელეს

საკრებულოს 2019 წლის პირველ რიგგარეშე სხდომაზე საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობისთვის მიწის გამოყოფაზე იმსჯელეს

2019 წლის 18 იანვარს, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, წლის პირველი რიგგარეშე №01-06/01 სხდომა გაიმართა, სადაც მიწის ფართობის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის გადაცემაზე იმსჯელეს. ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის გადაწყვეტილებით, დაბა ქედაში დაიწყება საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა და საზოგადოებრივი ცენტრის მეშვეობით, მოსახლეობას საშუალება ექნება ისარგებლოს 200-ზე მეტი საჯარო და კერძო სექტორის სერვისით. საზოგადოებრივი ცენტრის მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შპს მექანიზატორის სერვისებით.