ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის N6 სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის N6 სხდომა

ქედის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის N6 სხდომა

დღის წესრიგი

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურს ვაკანტურ თანამდებობებზე (ვრცლად)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურს ვაკანტურ თანამდებობებზე (ვრცლად)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. მთ. სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური (აიტი) უზრუნველყოფის საკითხებში;
2. მთავარი სპეციალისტი  ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
3. მთავარი სპეციალისტი  მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
4. მთავარი სპეციალისტი ზვარეს ადმინისტრაციულ ერთეულში;
5. მთავარი სპეციალისტი დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/21 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/21 რიგგარეშე სხდომა

  18 ნოემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში №01-06/21რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც ამირან ცინცაძე თავმჯდომარეობდა. საკრებულოს 24 წევრიდან სხდომას 17 წევრი ესწრებოდა.


ქედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ახალი პროექტი იწყება

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ახალი პროექტი იწყება

CENN-მა მიმდინარე წლის 1 მაისიდან ევროკავშირის მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის – ადგილობრივი პოტენციალის ოპტიმიზაცია სოფლის განვითარებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტში განხორციელება.