ქედაში ახალგაზრდული ინიციატივების განხილვა მოეწყო

ქედაში ახალგაზრდული ინიციატივების განხილვა მოეწყო

4 პროექტიდან, დაბა ქედის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი ორი პროექტი დადებითად შეფასდა: ,,საზაფხულო სკოლა" და ,,ტრიდე მოდელირება და პროგრამირება".

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2019 წლის 19 დეკემბერს დღის 17:30 საათამდე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი N01-06/17 სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი N01-06/17 სხდომა

მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/17 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

 

 

სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს ქედაში

სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს ქედაში

საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელბა, დღეს ქედაში მცხოვრებ ქალებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს.