საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 12 მარტს:
14 საათი - სოფელი ჭინკაძეები (სკოლის ეზო);
15 საათი - სოფელი ჭინკაძეები (ყოფილი ფერმის მიმდებარედ);
15:30 საათი - სოფელი ჭალახმელა (მგზავრთა მოსაცდელთან);
16 საათი - სოფელი ჭალახმელა (ბედინაძეების უბანში).

ქედის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭო