ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება - ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ქედა ი. ჭავჭავაძის ქ. #9-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ21.03.34.291) პირობიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ.