ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 21 აგვისტოს №162/04-ით რეგისტრირებული იქნა პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარმოდგენის წესის სისტემის ამოქმედების თაობაზე პეტიციის წარდგენის შესახებ განცხადება.

პეტიცია