ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2018 წელში გაუწეული მუშაობის შესახებს

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წელში გაუწეული მუშაობის შესახებს

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - ამირან დევაძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 15 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - გოჩა გორგილაძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 15 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - სილოვან ბერიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - რეზო თურმანიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - მამუკა გოგოლიშვილი
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - შუქრი თურმანიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობის ანგარიში
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2018 წლის 8 თებერვლამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს მუშაობის შესახებ (საანგარიშო პერიოდი 2016 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში