ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი