ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - II ცვლილება (დანართი: პროგრამები) (მოქმედი)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - I ცვლილება (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება III (გაუქმებული)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)