ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ციური ზაქარაძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის საკითხებში

მობ.: 599 85 13 74
ელ. ფოსტა: keda.mun@gmail.com

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ბადრი სურმანიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
მობ: 599 85 12 12
ელ-ფოსტ: kedabadri@gmail.com