სიახლეები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/11 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა title=

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/11 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

დღეს, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, №01-06/11 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, სადაც განხილული იქნა „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების  პროექტი.

სხვა სიახლეები