новости

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომა (RU) title=

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის №8 სხდომაზე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის 2019 წლის 18 ივნისის სხდომის ოქმი №5-ში, 2019 წლის 03 ივლისის სხდომის ოქმი №6-ში და 2019 წლის 09 ივლისის სხდომის ოქმი №7-ში არსებული ტექნიკური ხარვეზის შესწორების შესახებ იმსჯელეს.
კომისიის სხდომის ოქმი №8

Все новости