რაინდი ლორთქიფანიძე

დაბადების თარიღი: 1987 წლის 14 სექტემბერი.

საქმიანობა:

  • 2014 წლიდან – ქედის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
  • 2014 წ. 01.01 დან -15. 07 დე – აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიწვეული სპეციალისტი.

განათლება:

  • 2004 -2010 წწ: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტი.
  • 2011-2013 წწ: ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ორგანიზება და მართვა (მაგისტრატურა).
  • 2011-2013 წწ: ტბელ აბუსერიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი (მაგისტრატურა).